9. Evaluering Valby Kulturdage (2020-0206841)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg tager orientering om afvikling af Valby Kulturdage til efterretning

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og kommer med input til evaluering af Valby Kulturdage

Problemstilling

Valby Kulturdage bliver afholdt den 4. og 5. september i en ny form pga. Covid-19.

Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Derefter vil der være en drøftelse og input til evaluering. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

Valby Lokaludvalg drøfter og kommer med input til evaluering af Valby Kulturdage.

Beslutning

Valby Lokaludvalg kom med umiddelbare tilbagemeldinger vedr. Valby Kulturdage