2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Fraværende med afbud: Lene Eiberg Becker (Helle Bliddal deltog), Tommy Jensen, Jan Barslev, Birgit Meisel

Fraværende uden afbud: Jakob de Aquino Berg.