Mødedato
08-01-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes Tid

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Præsentation af projekt Kulbaneparken (2019-0002511)

4

Mangfoldig og fokuseret borgerdialog (2019-0002465)

5

Høring: Lokalplanforslag for Gl. Køge Landevej (2019-0001232)

6

Høring: Revision af "Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune" (2019-0001772)

7

Høring vedr. Kapacitetsplan for Harrestrup Å (2019-0001832)

8

Orientering om budgetændringer grundet anlægsloft i Københavns Kommune (2019-0002519)

9

Kommentar til Ændring af tidsgerænsede parkeringszoner (2019-0002144)

10

Valby Kulturdage 2019: Datoer og nedsættelse af styregruppe (2018-0344671)

11

Afsættelse af midler til egne arrangementer (2019-0002292)

12

Afsættelse af midler til mini-konference om kultur- og musikskoler i København (2018-0344504)

13

Lokalpuljen (2019-0002389)

14

Meddelelser