6. Udmøntning af midler til juletræ på Tingstedet (2020-0808397)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 50.000 til opsætning af juletræ på Valby Tingsted 

2) at Valby Lokaludvalg drøfter mulighederne for at fejre juletræstænding i lyset af corona-krisen  

Problemstilling

Valby Lokaludvalg afsatte med vedtagelse af puljebudget 2020 kr. 65.000 til juletræ på Tingstedet samt afholdelse af juletræstænding.

Vi kan ikke, som det ser ud nu med restriktioner i forbindelse med corona-smitten, afholde en juletræstænding som vi plejer, der samler over tusind mennesker på Valby Tingsted. 

Der indstilles derfor til, at lokaludvalget udmønter midler til indkøb og opsætning af et juletræ, og på novembermødet tager stilling til, om der kan gennemføres en fejring af tændingen. Sekretariatet vil komme med et oplæg til dette. 

Der er udarbejdet nedenstående budget for indkøb og opsætning af juletræ. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender budgettet og drøfter mulighederne for en fejring 

Økonomi

Budget:

Træ, transport og montering: 14.000 kr.

Opsætning af kæder og strøm: 31.000 kr.

Uforudsete udgifter: 5.000 kr.

Total: 50.000 kr.

 

Videre proces

 

Sekretariatet gør videre med indkøb og opsætning af juletræet på Tingstedet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt