2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt

Fraværende med afbud: Birgit Meisel, Jakob de Aquino Berg, 

Fraværende uden afbud: Morten Melchiors, Tommy Jensen, Henrik Christensen, Hanne Skovsgaard, Jan Barslev.