3. Mødeplan 2021 (2020-0803100)

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg godkender mødeplan for 2021

 

 

Problemstilling

 

Valby Lokaludvalg har i tidligere år holdt møder hver den anden tirsdag i måneden, bortset fra juli.

Det foreslås, at fortsætte med dette i 2021.

Foreslået mødekalender for Valby Lokaludvalg i 2021:

12. januar 2021

9. februar 2021

9. marts 2021 

13. april 2021

11. maj 2021

8. juni 2021

10. august 2021

14. september 2021

12. oktober 2021

19. november 2021

14. december 2021

 

 


 

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med den ændring, at mødet i november er d. 9. november