7. Lokalpuljen (2020-0805687)

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 3 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Valbyhavens permakulturgruppe - Valbyhaven, Kulturhusets forhave.

2) Jeanette Munzert - STEMMER I VALBY!

3) CFC Kort &Dok (producer Ulrik Gutkin) - Connections-Intet menneske er en ø.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Valbyhavens permakulturgruppe - Valbyhaven, Kulturhusets forhave.

Projektet er et samarbejde mellem de tre lokale aktører: Valbyhaven, Valby Kulturhus og FabLab.

Vi ønsker at udvikle Valbyhavens/Kulturhusets uderum, med yderligere begrønning, havemøbler og bedre (mere professionel) skiltning i haven.

Projektet vil sikre at Valbyhaven bliver et mønstereksempel både i design og funktioner, på en “Skovhave”, som samtidigt skaber muligheder for aktiviteter for alle grupper/borgere både i og udenfor huset.

Projektet vil sikre at Valbyhaven bl.a. kan bruges til fællesspisning, arrangementer i forbindelse til Kulturhusets koncertsal, udendørs repair cafe mm.

Projektet bruger frivillig arbejdskraft fra FabLab og Valbyhaven og workshops til at komme i mål med opgaverne (skilte, havemøbler og beplantning).

Dato for afholdelse: Efterår 2020

Budget: 18.000 kr.  

Ansøgt: 18.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 18.000 kr.

 

2) Jeanette Munzert - STEMMER I VALBY!

Målet med podcasten er som overstående skrevet, at give beboerne i Valby et indblik i nogle af de mennesker der bor i vores by, så vi kan spejle os i hinanden og vores forskelligheder. Men jeg har også en kunstnerisk vision med podcasten. Jeg ønsker at skabe en række af podcast, hvor der i hver er en fortælling om en personlighed i Valby. Men jeg ønsker, at opbygge denne fortælling gennem en dramatik der underbygges af lyd og musik, så lytteren bliver draget ind i fortællingen og derigennem får en større forståelse for mennesket bag. Et succeskriterie for mig ville være, at fortællingerne kunne nå ud til så mange mennesker som muligt i Valby. Jeg tror også på, at dette projekt har potentiale til at kunne videreudvikles således, at det kunne kombineres med en byvandring i Valby, eller en fotoudstilling, hvor man lytter til de individuelle beretninger samtidig med, at man ser på et fotografi af personen vi hører om.

Jeg har vedlagt en podcast jeg har lavet tidligere, så I kan få en fornemmelse af det univers jeg ønsker at skabe podcasten i. Denne handler om en pige som hedder Julie, som er skuespiller og bruger sin historie om spiseforstyrrelse og cutting gennem sin kunst. Her kan I få en fornemmelse af, hvordan jeg ønsker at opbygge en dramaturgi i fortællingerne, som gør det interessant for lytteren at høre.  

Dato for afholdelse: Dec. 2020 – marts 2021

Budget: 66.625 kr. 

Ansøgt: 60.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på støtte.

Der gives ikke støtte til udgivelser, hvilket podcasten sidestilles med..

 

3) CFC Kort &Dok (producer Ulrik Gutkin) - Connections-Intet menneske er en ø.

Videoinstallation der bevarer øjebliksbilleder af forskellige menneskers personlige oplevelser i karantænetiden i hele verden. Rejs med fra Danmark til Spanien til USA til Brasilien til Tyrkiet til Syd Sudan og videre ud i verden. Gennem videoerne, kan vi sætte vores egen 

historie i relief med det globale billede. Vi har delt nogle fælles følelser på tværs af lande og kulturer, selvom grænserne skiller os ad. Det vises udendørs på en bygning, Høffdingsvej 16 inde i gården, og overholder COVID19 restriktioner som en del af oplevelsen.

Borgere i Valby inviteres til at bidrage til værket med egne videoer og fotos fra Corona-tiden, og materialet bliver del af den kollektive historie! Send det med https://wetrans-fer.com/ til thecoronaconnection@gmail.com

Værket er skabt af videokunstner Suvi Andrea Helminen og CFC Kort & Dok i samarbejde med 40 medskabere i hele verden, visuals-designer Thomas Romlov og komponist Anna Lidell.

Dato for afholdelse: Slut oktober til midt november2020.

Budget: 48.800 kr.

Ansøgt: 15.261,75 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 14.236,75 kr.

Der ydes ikke støtte til flyers og plakater samt administration.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2020

Disponeret per 24. september 2020

Indstillet 24. sept. 2020

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.476.000 kr.

1.360.790 kr.

 

32.237 kr.

82.973 kr.

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt