3. Udviklingsplan for industrikvarteret

Det indstilles,

  1. at Bispebjerg Lokaludvalg får en orientering om Områdefornyelsen arbejde med en udviklingsplan for industrikvarteret.
  2. at Bispebjerg Lokaludvalg bakker om initiativet og udpeger 2 medlemmer til at deltage i arbejdet (arbejdsgruppen).

Problemstilling

Områdefornyelsen Nordvest sætter i efteråret gang i arbejdet med en udviklingsplan for Industrikvarteret langs Rentemestervej.

Udviklingsplanen skal udpege en vision og retning for kvarteret, der har gennemgået en omfattende omdannelsen de seneste 20 år. Hele kvarteret inviteres til at deltage i processen. 

Udviklingsplanen skal pege på hvilken rolle erhvervslivet skal spille, hvordan Rentemestervej skal udvikle sig og hvordan udviklingen bidrager til kvarterets unikke karakter, som et blandet bolig- og erhvervsområde med masser af spændende arkitektur. Arbejdet med udviklingsplanen igangsættes med en gadeudstilling på Rentemestervej 2 september. I forbindelse med udviklingsplanen vil der blive afholdt byvandringer, workshops og borgermøder. Udviklingsplanen forventes færdig i foråret 2021.

Som bilag til dette punkt er vedlagt uddrag af referat fra møde i Områdefornyelsen Styregruppe den 26. maj 2020 – hvor du kan læse lidt mere om tankerne bag initiativet.

Simon Post fra Områdefornyelsen sekretariat vil på mødet komme med en uddybende orientering.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning og udpeger 2 medlemmer af lokaludvalget der kan deltage i arbejdsgruppen.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Ad 1: Orienteringen blev taget til efterretning

Ad 2: Alex Heick og Dan Kreutzfeldt indtræder i arbejdsgruppen.