2. Beslutningsprotokol og dagsorden

Sagsfremstilling

Det indstilles,

  1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender protokollen fra mødet i Bispebjerg Lokaludvalg den 28. maj 2020.
  2. at nærværende dagsorden godkendes

Beslutning

Ad 1 og 2: Indstillingerne blev godkendt.