9. Anden orientering

Sagsfremstilling

OBS! Dette er IKKE et drøftelsespunkt

 – MEN der er mulighed for at give en kort orientering. Hvis man har en sag eller andet man gerne vil drøfte i lokaludvalget kan alle medlemmer bede om at få sat sagen dagsorden. Dette netop for at sikre, at drøftelsen kan ske på et kvalificeret grundlag.

Ønsker du en sag på dagsorden – så skal du henvende dig til sekretariatet.

Ønsker man at give lokaludvalget en mere kvalificeret orientering, er man som medlem velkommen til at sende orienteringen (skriftlig) til sekretariatet 1 ugen før mødet – så kommer denne ud sammen med indkaldelsen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.