1. Borgernes tid

Borgernes tid:

Under dette punkt har alle taleret. Borgere kan frit møde frem og komme med ideer til Bispebjerg Lokaludvalg, bede Lokaludvalget om hjælp til en sag, spørge til råds, kritisere eller rose en lokaludvalgsbeslutning med videre.

Sagsfremstilling

Indstilling

 

Problemstilling

 

Løsning

 

Økonomi

 

Videre proces

Beslutning

Ingen borgere var mødt frem