2. Sager til orientering (2014-0196661)

1. Evaluering skybruddet 31. august 2014.

2. Orientering om KL's aftale på strukturområdet (FORTROLIG).

3. Orientering om fokuspunkter i den kommende Risikobaserede Dimensionering.

4. Status vedrørende opfølgning på Københavns Brandvæsens sikringsprojekter (FORTROLIG).

5. Orientering om status på samlokalisering på Gl. Køge Landevej 22.

6. Orientering om status på tiltag på arbejdsmiljøområdet.

7. Orientering om status på ambulance- og sygetransportudbud (FORTROLIG).


Beslutning

Beredskabskommissionens beslutning i mødet den 18. november 2014.

Orienteringen taget til efterretning.

Underpunkt 1: Orientering ved vicebrandinspektør Therese Shiang-Franck.