1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Tilstede var:
Overborgmester Frank Jensen

Borgmester Ninna Thomsen
Borgmester Pia Allerslev

Borgmester Jesper Christensen

Borgmester Ninna Thomsen

Borgmester Carl Christian Ebbesen

Vicepolitidirektør Anne Tønnes

Observatør Claus Friis

Afbud fra:
Borgmester Morten Kabell grundet tjenesterejse.
Koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling grundet Regionsrådsmøde.

Borgmester Pia Allerslev forlod mødet kl. 18.01 under Sager til orientering, underpunkt 3.

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Mødet slut kl. 18.19.Dagsordenen blev godkendt.