3. Revision af Forretningsorden for Københavns Kommunes Beredskabskommission (2013-60852)

Forretningsordenen for Beredskabskommissionen er senest revideret i 2007, og en revision er derfor nødvendig. 

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Beredskabskommissionen,

at revision af Forretningsorden for Københavns Kommunes Beredskabskommission godkendes.

Problemstilling

Der foreslås en række ændringer af Forretningsordenen for Københavns Kommunes Beredskommission. Ændringerne er angivet i bilag 1.

Løsning

Forretningsordenen for Københavns Kommunes Beredskabskommission af 13. januar 2006, er senest ændret 19. november 2007. 

Borgerrepræsentationens Sekretariat foreslår, at der bliver foretaget en række redaktionelle og tekniske ændringer i Forretningsordenen. Disse ændringer fremgår af bilag 1.

Ved redaktionelle og tekniske ændringer forstås rettelser, som sker på grund af lovændringer, uhensigtsmæssige forhold, stavefejl el. l.   

Der er alene foretaget material ændring af Forretningsordenens § 5 stk. 1. Ændringen betyder at sekretariatscheferne for henholdsvis Overborgmesterens Sekretariat og Borgerrepræsentationens Sekretariat kan deltage i Beredskabskommissionens møder.

Endvidere er det præciseret, at Kommissionen årligt afholder to møder. 

Revisionen indeholder herudover alene konsekvensrettelser.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Beredskabskommissionens beslutning i mødet den 3. juni 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.