5. Sager til orientering (2014-0100045)

På mødet den 3. juni 2014, bliver der orienteret om følgende sager:

  1. Orientering om status på ambulanceudbud (Fortroligt).
  2. Orientering om status på Redningsberedskabets Strukturudvalg (RSU).
  3. Orientering om Sårbarhedsanalyse for Københavns Kommune.
  4. Orientering om status på afvikling af ESC - European Song Contest 2014.
  5. Orientering om HOFOR 
  6. Orientering om status på aktuelle sager 
  7. Budgetnotat om varig anlægspulje til Københavns Brandvæsen
  8. Forventet regnskab Beredskabskommissionen - april 2014.
  9. Invitation til reception Beredskabsforbundet 80 år. 

Beslutning

Beredskabskommissionens beslutning i mødet den 3. juni 2014

Orienteringen blev taget til efterretning.