2. Udpegning af næstformand i Beredskabskommissionen (2014-0100370)

Beredskabskommissionen skal vælge en næstformand til at fungere ved formandens (overborgmesterens) fravær.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Beredskabskommissionen

  1. at Beredskabskommissionen vælger en næstformand for Beredskabskommissionen til at fungere ved formandens (overborgmesterens) fravær.

Problemstilling

Efter § 3, i Beredskabskommissionens forretningsorden skal Beredskabskommissionen vælge en næstformand til at fungere ved overborgmesterens fravær.Løsning

Efter D´hondts metode er det den store valg gruppe, der kan vælge at pege på næstformanden.

Den store valggruppe har peget på Morten Kabell, som næstformand for Beredskabskommissionen.Claus Juhl                Bjarne Winge

Beslutning

Beredskabskommissionens beslutning i mødet den 3. juni 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.