1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Tilstede var:
Overborgmester Frank Jensen

Borgmester Morten Kabell

Borgmester Pia Allerslev

Borgmester Jesper Christensen

Borgmester Ninna Thomsen

Borgmester Carl Christian Ebbesen

Vicepolitidirektør Anne Tønnes

Observatør Claus Friis

Borgmester Pia Allerslev forlod mødet kl. 17.40 under behandling af pkt. 5.

Borgmester Carl Christian Ebbesen forlod mødet kl. 17.50 under behandling af pkt. 6.

Afbud fra:
Borgmester Anna Mee Allerslev pga. arbejde.
Koncerndirektør fra Region Hovedstaden Svend Hartling


Dagsordenen blev godkendt.