Mødedato
21-04-2018 13:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Godkendelse af referat

3

Meddelelser

4

Høring over Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2019 (2018-0106081)

5

Aftenskoleanalysen og anbefalinger herfra (2018-0097125)

6

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger maj - december 2018 (2018-0103104)

7

Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler, april 2018 (2018-0103115)

8

Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0069322)

9

Eventuelt

10

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0069322)

11

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0069322)

12

B-sag: Kommende sager