Mødedato
19-06-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Godkendelse af kommissorium for referencegruppen vedrørende nyt bookingsystem (2018-0142630)

4

Ansøgning om dispensation for indhentelse af handicaperklæringer for 2019 fra FOF (2018-0074192)

5

Godkendelse af ny aftenskole (2018-0134373)

6

Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2017 (2018-0151236)

7

Omfordeling voksenundervisning 2018 (2018-0117026)

8

Godkendelse af foreninger, der søger tilskud maj - december 2018 (2018-0147368)

9

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2018 (2018-0134541)

10

Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0114766)

11

Eventuelt

12

B-sag: Godkendelse af referat

13

B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2018-0134541)

14

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0114766)

15

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0114766)

16

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler, Juni 2018 (2018-0146502)

17

Kommende sager