Mødedato
18-06-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Bynatur som arena for fællesskab og bevægelse (2019-0153385)

4

Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2019-0129908)

5

Forenings- og aftenskolepakken 2019 (2018-0215066)

6

Nabo Østerbros Oplysningsforbund - opfølgning på skærpet tilsyn (2018-0260220)

7

Stevnsgade Basketball - tilbagebetalingsaftale og tildeling af tider (2018-0222245)

8

Ansøgning om lokaletilskud til psykisk sårbare deltagere fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte (2019-0102222)

9

Ansøgning fra Skolen for Apopleksi- og Afasiramte om dækning af merudgift (2018-0281939)

10

Omfordeling voksenundervisning 2019 (2019-0092501)

11

Ændring af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2019-0151060)

12

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2019, perioden maj - december (2019-0117143)

13

Ansøgning om lokaletilskud fra Musikforeningen Vesterbro (MUVE) (2019-0133373)

14

Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)

15

Medlemsforslag om at forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan lokale aktører kan inddrages i lokalefordelingen på Nørrebro

16

Eventuelt

17

Godkendelse af referat

18

Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0137708)

19

Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0137708)

20

Kommende sager