Mødedato
17-12-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Udpegning af medlem af Folkeoplysningsudvalget

4

Udvælgelse af Sociale partnerskabsforeninger 2020-2023 (2019-0299006)

5

Forlængelse af Naturpark for foreningerne (2019-0040976)

6

Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2019-0332400)

7

Aftenskolernes hus på Tomsgårdsvej (2019-0280010)

8

Modtagne ønsker til frikøb af tider i kulturhuse forår 2020 (2019-0288948)

9

Status vedrørende gebyrordning (2019-0095396)

10

Godkendelse af ny aftenskole (2019-0249942)

11

Anmodning om reduktion af tilbagebetalingskrav (2019-0172125)

12

AOF Frederiksberg-København (2018-0281458)

13

Budget 2020 voksenundervisning (2019-0228961)

14

Klager over behandlingen af frivillige folkeoplysende foreningers regnskabsaflæggelse for 2018 (2019-0327395)

15

Klage over afslag på tilskud til lederkurser (2019-0337284)

16

Ansøgning og tilskud 2020 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2019-0327111)

17

Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0297635)

18

Eventuelt

19

B-sag: Godkendelse af referat

20

B-sag: Administrative afslag fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2019-0315705)

21

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0297635)

22

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2019-0325647)

23

B-sag: Ansøgningsfrister for foreninger og aftenskoler i 2020 (2019-0277141)

24

B-sag: Kommende sager