Mødedato
17-04-2020 14:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Høring om Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag i forbindelse med Budget 2021 (2020-0088995)

4

Forudbetaling af tilskudsrater (2020-0088518)

5

Forenings- og aftenskolepakken (2020-0070946)

6

Udvælgelse af ny social partnerskabsforening 2020-2023 (2019-0299006)

7

Godkendelse af ny aftenskole (2020-0001571)

8

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (2020-0077677)

9

Eventuelt

10

B-sag: Godkendelse af referat

11

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2020-0079971)

12

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge 2020 (2020-0022077)

13

B-sag: Kommende sager