Mødedato
15-12-2020 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Intern Revisions gennemgang af udvalgte foreningers medlemstal - status (2020-0877278)

4

Ansøgninger om refusion af udgifter, der er afholdt eller planlægges afholdt for at holde børn- og ungeaktiviteter åbne under Corona-restriktionerne (2020-0892234)

5

Forenings- og aftenskolepakken, overblik 2020 og ansøgninger 2021 (2020-0882498)

6

Ophør af samarbejde med DoCAS Systems (2020-0186112)

7

Ansøgning om afdragsordning fra Kulturmix (2019-0257172)

8

Aftenskole Sydhavn, SydhavnsCompagniet - fornyet ansøgning om tilskud til handicapundervisning (2020-0803031)

9

Godkendelse af ny aftenskole - KAPT Københavns aftenskole på tegnsprog (2020-0116162)

10

Godkendelse af ny aftenskole - Oplysningsforbundet Lokal Forankring (2020-0847433)

11

Afskrivning af uerholdelig gæld på Folkeoplysningsområdet (2020-0876841)

12

Budget 2021 Voksenundervisning (2020-0147543)

13

Foreningen 4H København - indstilling om medlemstilskud for 2020 (2019-0161982)

14

Medlems- og lokaletilskud 2021 til børn og ungeforeninger (2020-0875960)

15

Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2021 (2019-0267447)

16

Eventuelt

17

B-sag: Godkendelse af referat

18

B-sag: Udviklingspuljen for børn og unge - administrative bevillinger (2020-0876693)

19

B-sag: Udviklingspuljen for børn og unge - administrative afslag (2020-0876693)

20

B-sag: Ansøgningsfrister for foreninger og aftenskoler i 2021 (2020-0860815)

21

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger der søger lokaler (2020-0855999)

22

B-sag: Kommende sager