Mødedato
15-09-2020 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Valg af formand for Folkeoplysningsudvalget

2

Godkendelse af dagsorden

3

Meddelelser

4

Orientering om Budget 2021 (2019-0267447)

5

Orientering om status vedrørende gebyr for faciliteter (2020-0200121)

6

Påvirkningen af aftenskoler og foreninger som følge af coronarestriktioner (2020-0088518)

7

Udvælgelse af Sociale partnerskaber 2020-2024 (2020-0200815)

8

Udvælgelse af Pigepartnerskaber 2020-2023 (2020-0199049)

9

Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2020-0020329)

10

Undersøgelse af ledig kapacitet i varmtvandsbassiner i Københavnsområdet (2020-0210272)

11

Ansøgning om afdragsordning fra Den Grønne Dag- og Aftenskole (2019-0256817)

12

Forlængelse af tildelte facilitetstider (2020-0203828)

13

Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2019 (2020-0017109)

14

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (2020-0189915)

15

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2020 (2020-0209787)

16

Udviklingspuljen for børn og unge - Brobold (2019-0327770)

17

Eventuelt

18

Godkendelse af referat

19

B-sag: Udviklingspuljen for børn og unge administrative bevillinger (2020-0164929)

20

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2020-0164929)

21

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger der søger lokaler (2020-0190208)

22

B-sag: Kommende sager