Mødedato
10-06-2020 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Ansøgning fra Gigtskolen om støtte til midlertidig genhusning af holdaktiviteter (2020-0127726)

4

Forenings- og aftenskolepakke, ansøgninger 2020 (2020-0124971)

5

Godkendelse af ny aftenskole - Helse og Kost skole (2020-0033745)

6

Godkendelse af ny aftenskole - AOF Center Storkøbenhavn (2020-0029519)

7

Forudbetaling af tilskudsrater for 2. halvår 2020 (2020-0088518)

8

Status på aftenskolernes aflæggelse af regnskaber 2019 (2020-0017109)

9

Godkendelse af tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger (2020-0120762)

10

Godkendelse af folkeoplysende foreninger der søger lokaler (2020-0120763)

11

Udviklingspuljen for børn og unge 2020 (2020-0116639)

12

Eventuelt

13

B-sag: Godkendelse af referat

14

B-sag: Kommende sager