Mødedato
06-03-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Konstituering

2

Godkendelse af dagsorden

3

Godkendelse af referat

4

Velkomst til det nye Folkeoplysningsudvalg og præsentation af det folkeoplysende område (2018-0050370)

5

Meddelelser

6

Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2018 (2017-0405859)

7

Program for Folkeoplysningsudvalgets studietur 2018 (2018-0053133)

8

Samarbejdsaftale mellem Østerbro Musikskole og Heibergskolen (2018-0056279)

9

Status på booking af offentlige faciliteter (2018-0058461)

10

Udpegning af medlemmer til DGI-Byens brugerudvalg (2018-0059122)

11

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2018, perioden marts - december (2018-0062453)

12

Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der kun søger lokaler. Marts 2018 (2018-0062670)

13

Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0010025)

14

Eventuelt

15

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)

16

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0010025)

17

B-sag: Kommende sager