Mødedato
05-04-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Høring om Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag (2019-0073258)

4

Kontingentstøtteordning - status og høring (2018-0007985)

5

Status på indhentelse af erklæring om indhentelse af børneattester og accept af tilskudsbetingelser 2019 fra børn og unge foreninger (2019-0073684)

6

Godkendelse af ny aftenskole Kulturviften (2018-0138354)

7

Godkendelse af foreninger, der søger tilskud maj - december 2019 (2019-0071122)

8

Udviklingspuljen for børn og unge - oversigt over tilskudsbevillinger, mål og resultater (2019-0065075)

9

Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0025396)

10

Eventuelt

11

B-sag: Godkendelse af referat

12

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0025396)

13

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0025396)

14

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2019-0064801)

15

Kommende sager