Mødedato
04-12-2017 15:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Godkendelse af referat ( )
3Meddelelser ( )
4Copenhagen Lions (2017-0376537)
5Status på booking af offentlige faciliteter (2017-0388875)
6Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2017-0028997)
7Ansøgning om dispensation til en ny start fra aftenskole (2017-0365371)
8Udvælgelse af Sociale partnerskabsforeninger (2017-0388828)
9Budget 2018 voksenundervisning (2017-0365795)
10Ansøgning og tilskud 2018 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2017-0331342)
11Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2017-0372601)
12Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler 2017 (2017-0363504)
13Udviklingspuljen for børn og unge 2017 (2017-0370854)
14Eventuelt ( )
15B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2017-0363504)
16B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2017-0370854)
17B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger 2018 (2017-0372301)
18B-sag: Kommende sager ( )