Mødedato
04-09-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Stevnsgade Basketball (2018-0222245)

4

Høring - Kultur- og fritidskompasset (2018-0207370)

5

Forenings- og aftenskolepakke 2016-18 og 2018-21 (2018-0215066)

6

Debatskabende aktiviteter (2018-0160204)

7

Godkendelse af ny aftenskole (2018-0103890)

8

Godkendelse af foreninger, der søger tilskud september - december 2018 (2018-0218628)

9

Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0196042)

10

Eventuelt

11

B-sag: Godkendelse af referat

12

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0196042)

13

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0196042)

14

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2018-0218564)

15

B-sag: Kommende sager