Mødedato
04-02-2020 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Folkeoplysningsudvalgets seminar 2020 (2020-0023976)

4

Task force tilskud - status (2020-0026040)

5

Henvendelse fra Tårnby Kommune vedrørende samarbejde om fritidsfaciliteter (2019-0271063)

6

Klage over afslag på tilskud til lederkurser - retningslinjer for tilskud til lederkurser (2019-0337284)

7

Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2020-0020329)

8

Intern Revisions gennemgang af udvalgte foreningers medlemstal - status (2019-0280214)

9

Ligestillingsredegørelse vedrørende kultur- og fritidslivet i Københavns Kommune (2019-0279991)

10

Eventuelt

11

B-sag: Godkendelse af referat

12

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2020-0015477)

13

B-sag: Kommende sager