Mødedato
03-12-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Medlemsforslag om drøftelse af principper for brug og betaling for kommunale og andre lokaler

4

Revision af Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2018-0277521)

5

Planlægning af nye folkeskoler (2018-0295538)

6

Budget 2019 voksenundervisning (2018-0276908)

7

Regnskab 2017 for de frivillige folkeoplysende foreninger (2018-0291158)

8

Ansøgning og tilskud 2019 på det frivillige folkeoplysende foreningsområde (2018-0283959)

9

Udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler 2018 (2018-0297806)

10

Status på Naturpark for foreningerne (2018-0284031)

11

Oversigt over tilskudsbevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0305258)

12

Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0257001)

13

Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2019 (2018-0295245)

14

Eventuelt

15

B-sag: Godkendelse af referat

16

B-sag: Administrativ bevilling fra Udviklings- og Aktivitetspuljen for Aftenskoler (2018-0297806)

17

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2018 (2018-0257001)

18

Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2018-0257001)

19

B-sag: Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2018-0292028)

20

B-sag: Frister for folkeoplysende foreninger (2018-0296097)

21

B-sag: Kommende sager