Mødedato
03-09-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser

3

Evaluering af indendørsfordeling (2019-0225250)

4

Forenings- og aftenskolepakke 2018-21 (2018-0215066)

5

Regnskab for den folkeoplysende voksenundervisning 2018 (2018-0227409)

6

Klage over omfordeling 2019 (2019-0092501)

7

Godkendelse af medlems- og lokaletilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger for 2019, perioden september - december (2019-0219366)

8

Godkendelse af folkeoplysende foreninger, der søger lokaler (2019-0219942)

9

Eventuelt

10

B-sag: Godkendelse af referat

11

B-sag: Administrative afslag fra Udviklings- og aktivitetspuljen for Aftenskoler (2019-0206344)

12

B-sag: Administrative bevillinger fra Udviklingspuljen for børn og unge 2019 (2019-0196066)

13

B-sag: Administrative afslag fra Udviklingspuljen for børn og unge (2019-0196066)

14

B-sag: Kommende sager