Mødedato
25-03-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Rokering i udvalg (2021-0088618)

3

Udtræden af Borgerrepræsentationen (Fanny Broholm, Alternativet) (2021-0083434)

4

Første anlægsoversigt 2021 (2021-0030759)

5

Justering af Metroselskabets langtidsbudget, herunder afvikling af dobbeltfaktormodellen samt revision af selskabets styringsværktøjer (2020-0907350)

6

Finansiering af Kvantum-opgradering (2020-0848319)

7

Københavns Kommunes repræsentation i BLOXHUB's bestyrelse (2021-0077599)

8

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan Enghave Brygge, Vesterbro (2019-0055052)

9

Indtægtsbevilling om energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens (2020-0825028)

10

Faglighedsdrøftelse om folkeskolen i København (2020-0892385)

11

Forespørgsel til overborgmesteren om nedlægning af hver tredje parkeringsplads i København (2021-0080818)

12

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmesteren om administrationsudgifter i forbindelse med at indføre minimumsnormeringer (2021-0080530)

13

Forespørgsel til kultur- og fritidsborgmesteren om svømmehalskapacitet (2021-0080779)

14

Medlemsforslag om partnerskabsaftale med byggebranchen om at fremme byggeri af almene boliger (2021-0080457)

15

Medlemsforslag om evaluering af processen med at etablere prøveboliger i Tingbjerg (2021-0072322)

16

Medlemsforslag om gennemførelse af analyse af den aktuelle boligforsyning i Københavns Kommune (2021-0080723)

17

Medlemsforslag om lynladestationer (2021-0076344)

18

Medlemsforslag om parkering på Amagerbro (2021-0080571)

19

Leje af lokaler på Tomsgårdsvej 17-19, Kbh NV (FORTROLIG) (2021-0032079)

20

Ændring af aftalevilkår med DGI Byen (FORTROLIG) (2021-0056597)

21

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907022)