Mødedato
24-06-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Rokering i udvalg (2021-0168185)

3

Justering af taletidsregler for forespørgsler og budget (2021-0165323)

4

Ny garantiramme for HOFOR Vand København A/S (2021-0140693)

5

Doughnut-modellen i Københavns Kommune (2021-0142379)

6

Udmøntning af midler til foranalyser vedrørende tværgående effektiviseringer inden for automatisering og administrative funktioner (2020-0887006)

7

Nyt måltal om fædres andel i afholdelse af barn syg (2021-0138386)

8

Eftersyn af kommunens hjemmeside på indkøbsområdet (2021-0124979)

9

Tryghedsundersøgelsen 2021 (2021-0129482)

10

Ekstra midler til etablering af havnebusstoppesteder (2021-0138477)

11

Analyse af den aktuelle boligforsyning i Københavns Kommune (2021-0139685)

12

Endelig vedtagelse af lokalplan Saxtorphsvej II, Valby (2019-0061216)

13

Endelig vedtagelse af tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II, Christianshavn (2020-0222850)

14

Endelig vedtagelse af tillæg 13 til lokalplan Teglværkshavnen, Vesterbro/Kgs. Enghave (2021-0003361)

15

Endelig vedtagelse af lokalplan Oliefabriksvej 100, Amager Vest (2019-0132298)

16

Endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 398 Ørestad Syd, Amager Vest (2020-0210477)

17

Fysisk helhedsplan (renoveringsprojekt) og kapitaltilførsel, AKB, afd. Bellahøj, Brønshøj-Husum (2021-0105182)

18

Godkendelse af forandringsplaner for Bispeparken (Bispebjerg) og Aldersrogade (Nørrebro) (2021-0113187)

19

Opførelse af 57 almene ungdomsboliger på Grønttorvet på Torveporten 10, Valby (2021-0019068)

20

Sikker skolevej på Backersvej (etape 1), Amager Øst (2021-0074991)

21

Opfølgning på Højesteretsdom vedrørende erhvervsaffaldsgebyr (2021-0066029)

22

Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 (2021-0114583)

23

Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler i København - del 1 (2021-0061576)

24

Ansættelse af en stadsgartner (2020-0905842)

25

Indkomne forslag i 2020 til nye monumenter i det offentlige rum (2020-0902920)

26

Indstilling om at fjerne skiltet ved Peter von Scholtens gravmonument på Assistens Kirkegård (2021-0008227)

27

Modernisering af Peder Lykke Centret (2021-0061411)

28

Tidlig opstart af ungdomsklub i Ørestad (2021-0159886)

29

Anvendelse af ekstra midler til trivsel og faglighed (2021-0168362)

30

Optagelse af internt lån til finansiering af sammenlægning af to dagtilbud (2021-0099016)

31

Københavns Kommunes Kontrolindsats 2020 (2021-0075725)

32

Større klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg (2021-0002488)

33

Opfølgning på arbejdet med håndtering og forebyggelse af sexisme og krænkelser i Borgerrepræsentationen (2021-0106062)

34

Borgerrepræsentationens ordinære mødeplan for 2022 (2021-0165801)

35

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om bl.a. nye opståede sikkerhedsspørgsmål ved opsætning af altaner (2021-0164295)

36

Medlemsforslag om Palæstinas Plads i København (2021-0164103)

37

Medlemsforslag om kommunalt havneordenskorps (2021-0158616)

38

Medlemsforslag om grønne investeringer (2021-0163561)

39

Medlemsforslag om hensyn til græspollenallergikere (2021-0163821)

40

Medlemsforslag om rekruttering på velfærdsområdet i Københavns Kommune (2021-0164121)

41

Medlemsforslag om Svanemøllestrand (2021-0164219)

42

Medlemsforslag om brug af musikanlæg i det offentlige rum (2021-0164211)

43

Medlemsforslag om et gratis vegetarisk måltid til alle skolebørn (2021-0164215)

44

Tillægskøbesum vedr. grundarealer ved Borgmester Christiansens Gade, 2450 København SV (FORTROLIG) (2021-0141295)

45

Køb af ejerlejlighed i Ørestad Syd (FORTROLIG) (2021-0139939)

46

Køb af ejerlejlighed på Sluseholmen (FORTROLIG) (2021-0139927)

47

Allonge til betinget aftale om køb af skolegrund samt aftale om støjskærm på Sluseholmen (FORTROLIG) (2021-0139997)

48

Enghavevej, sikring af arealer ved eventuel ekspropriation (FORTROLIG) (2021-0031339)

49

Besættelse af stillingen som direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen (FORTROLIG) (2021-0161475)

50

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907076)