Mødedato
22-04-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortrædere)

2

Udtræden af Borgerrepræsentationen (Jakob Hougaard, Socialdemokratiet) (2021-0107870)

3

Rokering i udvalg (2021-0107013)

4

Delegation af kompetence ved lokale nedlukninger (2021-0105063)

5

Københavns Kommunes årsregnskab 2020 (2021-0067061)

6

Demografiregulering af budget 2021 og budgetårene 2022-2025 (2021-0092869)

7

Overførselssagen 2020-2021 - København klar til genåbning (2021-0092224)

8

Intern Revisions Årsberetning 2020 (2021-0067751)

9

Montering af ungdomsklubfaciliteter på skolen på Hannemanns Allé (2021-0097071)

10

Forslag til tilpasninger af lokaludvalg (2020-0850320)

11

Forslag om et formål for Københavns Kommunes københavnerinddragelse (2020-0850320)

12

Københavns Kommunes erhvervsstrategi 2021-2023 (2021-0046139)

13

Helhedsplan for udvikling af Bystævneparken, Brønshøj-Husum (2021-0028709)

14

Godkendelse af frivillig aftale om vejændringer i forbindelse med landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne, Østerbro (2021-0014339)

15

Teknik- og Miljøudvalgets overførselsanmodninger til 2020-2021 (2021-0075705)

16

Frigivelse af ekstra midler til den fælles gårdhave Livjægergadekarréen, Østerbro (2021-0011311)

17

Ekstra delprojekt på supercykelstien Københavnerruten, Amager Øst (2021-0004261)

18

Bedre forhold for cyklister i Vendersgade – anlæg af cykelgade, Indre By (2020-0886402)

19

Forbedringer på Supercykelsti Roskilderuten, Indre By, Vesterbro og Valby (2020-0878419)

20

Trafikale og byrumsmæssige forbedringer på Frederiksborgvej, Bispebjerg (2020-0043574)

21

Delegation til Teknik- og Miljøforvaltningen ifm. ny lovgivning om forebyggelse af smitte med Covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte (2020-0854504)

22

Indtægtsbevilling til EU-projekt om udvikling af et intelligent energisystem (SCA+). (2021-0030418)

23

Ændrede rammer for klassedannelse i byudviklingsområder (2021-0020375)

24

Anvendelse af ekstra midler til trivsel og faglighed i forlængelse af nedlukning af skoler (2021-0083466)

25

KKRs økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde (2021-0063894)

26

Verdensby i bevægelse - samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF/DGI (2020-0810525)

27

Københavns Kommunes Musikudvalg - beretning for 2020 (2019-0250341)

28

Forespørgsel til overborgmesteren om de økonomiske konsekvenser ved at fjerne hver tredje parkeringsplads (2021-0103229)

29

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om korrekt opsætning af altaner i København (2021-0102673)

30

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om planlægningsarbejdet projektet ”Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg” hensyntagen til de ældre og handicappede i Tingbjerg (2021-0101507)

31

Medlemsforslag om anonymisering af jobansøgninger til offentlige stillinger i Københavns Kommune (2021-0103397)

32

Medlemsforslag om anonymisering af jobansøgninger i Københavns Kommune (2021-0103537)

33

Medlemsforslag om indførelse af bilfrie søndage (2021-0103244)

34

Medlemsforslag om én venteliste til ungdomsboliger (2021-0102664)

35

Medlemsforslag om taskforce for billigere boliger (2021-0103661)

36

Medlemsforslag om at finde anden placering for daginstitution planlagt på Saxtorpvej, Valby (2021-0102349)

37

Medlemsforslag om en grønnere valgkamp (2021-0101529)

38

Salg af ejendom på Fælledvej 8 (FORTROLIG) (2021-0078162)

39

Forlængelse af areallejekontrakt til daginstitutionskapacitet (FORTROLIG) (2021-0072584)

40

Garantistillelse for solcelleprojekt (FORTROLIG) (2021-0076167)

41

Fremlæggermappen, Orientering til Borgerrepræsentationen (2020-0907027)