Mødedato
20-05-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Rokering i udvalg (2021-0134107)

3

HOFOR's generalforsamling 2021 herunder valg af ny bestyrelsesformand (2021-0110403)

4

Rentebinding på Kommunekreditlån på 159 mio. kr. frem til ultimo 2026 (2021-0112948)

5

Ny international strategi for Københavns Kommune (2021-0111308)

6

Slutevaluering på Frisættelsesforsøg 2.0 (2021-0111369)

7

Aftale om gensidig vejret (2021-0109380)

8

Forslag til Kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter (2021-0106647)

9

Respekt for ressortfordelingen (2020-0879759)

10

Forslag til lokalplan Molestien og kommuneplantillæg med miljørapport og udbygningsaftale, Vesterbro/Kgs. Enghave (2020-0119005)

11

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 199 Damhusåen, Valby (2019-0133238)

12

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Kalvebod Brygge Vest II, Vesterbro (2020-0044188)

13

Opførelse af almene familie- og ungdomsboliger på Strandlodsvej 11D, Amager Øst (2020-0851724)

14

Opførelse af 90 almene familieboliger og 32 ungdomsboliger i Ørestad Syd, Amager Vest (2021-0047896)

15

Endelig godkendelse af affaldsregulativer for husholdninger og erhverv (2021-0083726)

16

Godkendelse af takster for udlejningskøretøjer - ny model (2021-0074501)

17

Omdisponering af midler i forbindelse med renovering og modernisering af bo- og dagtilbud til borgere med handicap (2021-0072024)

18

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om montering af altaner (2021-0122604)

19

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmesteren om forsinket åbning af de københavnske folkeskoler (2021-0129937)

20

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmesteren og socialborgmesteren om hjælp til handicappede børn (2021-0124853)

21

Forespørgsel til kultur- og fritidsborgmesteren om kapacitet til idrætsforeningerne (2021-0129549)

22

Medlemsforslag om Corona-hjælpepakke til små erhvervsdrivende (2021-0129842)

23

Medlemsforslag om fremme af bæredygtige og demokratisk forankrede virksomheder (2021-0129655)

24

Medlemsforslag om ikke at sende elektronisk post til borgerne udenfor normal arbejdstid (2021-0129746)

25

Medlemsforslag om opfordring til regeringen om grønnere krav til valgplakater mm (2021-0129903)

26

Medlemsforslag om handleplan for en grøn folkeskole (2021-0129765)

27

Medlemsforslag om klimavenlige og tryghedsskabende genopretninger (2021-0129859)

28

Medlemsforslag om en hospitals-Metro til København via Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj (2021-0129971)

29

Medlemsforslag om fremkommelighed og parkering (2021-0129957)

30

Medlemsforslag om samarbejdsaftale med Intervare (Fortrolighed ophævet pr. 20/5 2021) (2021-0129853)

31

Forlængelse af tidsbegrænset areallejekontrakt til daginstitutionskapacitet i Ørestad (FORTROLIG) (2021-0036836)

32

Nordvestpassagen, sikring af arealer ved eventuel ekspropriation, Bispebjerg (FORTROLIG) (2021-0015655)

33

Fremlæggermappen, Orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907067)