Mødedato
19-08-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Udtræden af Borgerrepræsentationen (Flemming Steen Munch, Venstre) (2021-0258235)

3

Fritagelse fra stedfortræderlisten (Rasmus Holme Nielsen, Enhedslisten) (2021-0262773)

4

Rokering i udvalg (2021-0257514)

5

Justering af taletidsregler for forespørgsler og budget (2021-0165323)

6

Vedtægtsændring og godkendelse af ramme på 500 mio. kr. for gældsforpligtelse til skraldebiler (2021-0135465)

7

Projektforslag til etablering af helleanlæg på Østerbrogade, Østerbro (2020-0213638)

8

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidler (2021-0088323)

9

Takstbilag for 2022 (2021-0101855)

10

Gadelandet – anlæg af cykelstier, Brønshøj-Husum (2021-0085602)

11

Alment boligprojekt med familieboliger Ved Amagerbanen Syd, Amager Øst (2020-0205776)

12

Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 (2021-0113729)

13

Genopretning af vejstrækninger – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2024 (2021-0115264)

14

Tillæg til Roadmap 2021-2025 til KBH2025 (2021-0136245)

15

Indtægtsbevilling til projekt om bæredygtig energiomstilling og cirkulær økonomi (2021-0128512)

16

Frigivelse af anlægsmidler til Børnehuset Jorn på Richard Mortensens Vej 50 (2021-0114621)

17

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 - efter høring (2021-0010433)

18

Ungeråd KBH's forslag om bedre seksualundervisning i folkeskolen (2021-0136286)

19

Udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sårbare ældre og handicappede (2021-0176472)

20

Udpegning af Københavns Kommunes repræsentant til bestyrelsespost i FOOD (2020-0206070)

21

Borgerrådgiverens beretning 2020 (2021-0105230)

22

Forespørgsel til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren angående Amager Fælled (2021-0253439)

23

Forespørgsel til Teknik- og Miljøborgmesteren om sagsbehandling af Amager Fælled (2021-0254317)

24

Medlemsforslag om skatepark til alle former for leg på hjul på Nordøstamager (2021-0252907)

25

Medlemsforslag om Dannebrog i Borgerrepræsentationens mødesal (2021-0252918)

26

Medlemsforslag om at bevare den fredede Vestvold (2021-0252986)

27

Medlemsforslag om at bevare Nyholm (2021-0252914)

28

Medlemsforslag om sociale investeringer (2021-0253787)

29

Tillægskøbesum vedr. ejendommen beliggende Ruten 14 i Tingbjerg (FORTROLIG) (2021-0159351)

30

Salg af ejerlejlighed på Frankrigsgade 25, st. (FORTROLIG) (2021-0157574)

31

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907060)