Mødedato
04-03-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Rokering i udvalg (2021-0063086)

3

Proces for lovliggørelse af kolonihaver (2021-0019799)

4

Kloakering af kolonihaver (2021-0019798)

5

Anbefalinger vedr. bedre muligheder for hjemmearbejde for kommunens medarbejdere (2021-0006733)

6

Justering af retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus (2021-0027902)

7

Endelig vedtagelse af lokalplan Kulbanevej Øst med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, Valby (2019-0343314)

8

Forslag til lokalplan Tingbjerg med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum (2020-0864828)

9

Endelig vedtagelse af lokalplan Drejervej, Bispebjerg (2020-0813143)

10

Forslag til lokalplan De Gamles By, Nørrebro (2018-0235113)

11

Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet Rantzausgade, Nørrebro (2020-0894788)

12

Godkendelse af låneramme på Amager Ressourcecenter (ARC) (2020-0888155)

13

I/S Vestforbrændings låneanmodning 2021 (2020-0840418)

14

Udpegning af nyt frivilligråd for perioden 2021-2024 (2020-0836448)

15

Ændring af tilskudsstørrelser som følge af ændret momspraksis (2020-0216630)

16

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 3. og 4. kvartal 2020 (2021-0031099)

17

Revision af Forretningsorden for Borgerrepræsentationen, herunder taletidsreglerne (2020-0077696)

18

Forespørgsel til overborgmesteren om afholdelse af folkeafstemninger i København (2021-0059352)

19

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om faglige og lovmæssige grundlag for udtalelser om Lynetteholmen (2021-0059254)

20

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om sagsbehandlingstider i Teknik- og Miljøforvaltningen (2021-0059246)

21

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmesteren om højt begavede børn i daginstitutioner og folkeskolen (2021-0059527)

22

Medlemsforslag om folkeafstemning om Amager Fælled og Stejlepladsen (2021-0059644)

23

Medlemsforslag om eftersyn af kommunens hjemmeside på indkøbsområdet (2021-0055300)

24

Medlemsforslag om kunstnerisk udsmykning i offentlige rum og på offentligt tilgængelige arealer (2021-0059054)

25

Medlemsforslag om en ambitiøs ny klimaplan 2035 (2021-0059311)

26

Medlemsforslag om at færre krydstogtskibe skal anløbe København (2021-0059291)

27

Medlemsforslag om miljøvenlige alternativer til glatførebekæmpelse (2021-0059489)

28

Medlemsforslag om at tilføje ligestilling til Økonomiudvalget (2021-0059549)

29

Medlemsforslag om ærlig budgetkommunikation (2021-0059540)

30

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2021-0069590)