Mødedato
04-02-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Udtræden af Borgerrepræsentationen (Karina Rohrberg Jessen, Venstre) (2021-0036710)

3

Rokering i udvalg (2021-0029510)

4

Københavns Kommunes høringssvar til anlægslov for Lynetteholm (2021-0001797)

5

Reduktion af engangsemballage (2020-0847170)

6

Undersøgelse af muligheden for at udvide brugen af klimavenlig transport ved tjenesterejser i Københavns Kommune (2021-0005420)

7

Afkald på tillægskøbesum for almene boliger mv. som led i fortætning på almene ejendomme (2020-0117515)

8

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Det Harboeske Enkefruekloster (2021-0027935)

9

Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport om Københavns Kommunes arbejde med databeskyttelse 2020

10

Endelig vedtagelse af lokalplan Vejlands Kvarter og kommuneplantillæg med udbygningsaftale, Amager Vest (2019-0020104)

11

Endelig vedtagelse af lokalplan Stejlepladsen og kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2019-0235119)

12

Lokalplanforslag for Tunnelfabrikken med tillæg til Kommuneplan, udbygningsaftale, og miljørapport, Østerbro (2020-0851219)

13

Endelig vedtagelse af lokalplan Ringertoften 1, Bispebjerg (2019-0292836)

14

Supercykelstien Farumruten – etablering af bredere cykelstier og ny stibelysning, Brønshøj-Husum (2020-0852243)

15

Forlænget tidsplan og udvidet idéoplæg for omdannelse af området ved Bispeengbuen (2020-0889700)

16

Anlæg af kunstgræsbane i Nørrebroparken, Nørrebro (2020-0134620)

17

Alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads (2020-0872609)

18

Valg af bestyrelsesmedlemmer til Sortedams Kollegiets bestyrelse (2020-0878368)

19

Delegation af godkendelse af formål for anvendelse af formue ved ophør af ældreklubber og selvejende institutioner (2020-0834811)

20

Godkendelse af kvalitetsstandarden Ældre i København 2021 (2020-0856765)

21

Optagelse af internt lån til omstillings- og kontaktcenterløsning til Københavns Kommune (2020-0203065)

22

Ændring af gebyrmodel for stævner med børn og unge samt for Skyttehuset i DGI-Byen (2020-0877083)

23

Udpegning af repræsentanter til politisk dialoggruppe vedr. samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (2021-0027805)

24

Revision af Forretningsorden for Borgerrepræsentationen, herunder taletidsreglerne (2020-0077696)

25

Medlemsforslag om at fritage de københavnske skoler fra at deltage i de nationale test i 2021 (2021-0023486)

26

Medlemsforslag om genåbning af plejehjem (2021-0025099)

27

Medlemsforslag om at sætte Københavns kommune fri af statslige barrierer på luftområdet for at styrke folkesundheden (2021-0025314)

28

Tillægskøbesum vedrørende ejendommen beliggende Hedelunden 36A, 2670 Greve (FORTROLIG) (2020-0023683)

29

Finansiering af parkeringshus på Østre Gasværkgrunden (FORTROLIG) (2021-0001351)

30

Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende Arne Jacobsens Allé 28 til brug for Ørestad Skole (FORTROLIG) (2021-0003589)

31

Leje af lokaler beliggende Djursvang 5-9, Albertslund (FORTROLIG) (2021-0003239)

32

Besættelse af stillingen som administrerende direktør under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (FORTROLIG) (2021-0026891)

33

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2021-0037250)