Mødedato
03-06-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Fritagelse fra stedfortræderlisten (3. stedfortræder Peter Stakemann, Det Konservative Folkeparti) (2021-0151027)

3

Rokering i udvalg (2021-0147968)

4

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2021 (2021-0091485)

5

Anden anlægsoversigt 2021 (2021-0122613)

6

Årsrapport 2020 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S (2021-0116224)

7

Årsrapport 2020 og CSR-rapport for Metroselskabet I/S (2021-0116620)

8

Videre proces for opfølgning på mobilitetsanalyserne (2021-0104040)

9

Maling af byudstyr på Langebro, Indre By og Amager Vest (2021-0065717)

10

Byfornyelsesredegørelse 2021 (2021-0014161)

11

Endelig vedtagelse af retningslinjer for altaner (2021-0067335)

12

Forsøg med at give skoler råderet over offentlige arealer til leg og ophold i skoletiden (2021-0059333)

13

Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet kommunens indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap (2021-0101305)

14

Optagelse af internt lån til Næste generation Digital Post (2018-0233430)

15

Udmøntning af anlægsmidler til Valby Bibliotek (2021-0106320)

16

Tilslutning til fælleskommunalt udbud af nyt valgsystem (2021-0091866)

17

Overdragelse af udmøntning af puljen København som Julehovedstad 2021 (2021-0123603)

18

Forespørgsel til sundheds- og omsorgsborgmesteren om at bebygge De Gamles By med et hjertecenter (2021-0141529)

19

Medlemsforslag om solceller på kommunale tage (2021-0141639)

20

Medlemsforslag om Øresund som biosfæreområde (2021-0141454)

21

Medlemsforslag om flere studiepladser på velfærdsuddannelserne i hovedstaden (2021-0141637)

22

Medlemsforslag om bydækkende analyse af fremkommelighed for gangbesværede borgere og besøgende i Københavns Kommune (2021-0141622)

23

Mageskifte vedrørende ny trappe mellem Torvegade og Asiatisk Plads, Christianshavn (FORTROLIG) (2021-0082331)

24

Fremlæggermappen, Orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907050) (2020-0907050)