UdvalgMødedato
SOU30-10-2000 15:00

SOU Åben dagsorden

PunktTitel
1Meddelelser
2Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 30. september 2000)(Fortsat behandling fra mødet den 23. oktober 2000)
3Udarbejdelse af ældrepolitik - Ældrekonferencen (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
4Praksis for tildeling af personlige tillæg til folkepensionister (og førtidspensionister) i Københavns Kommune (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
5Endelig godkendelse af projekt til ombygning af plejehjemmet Aalholmhjemmet (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
6Indgåelse af aftale med SBS Byfornyelse vedr. Brdr. Soldenfeldts Stiftelse (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
7Redegørelse til Økonomiforvaltningen om økologiske fødevarer i køkkener og kantiner (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
8Forslag til plan for den præhospitale indsats (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
9Folkesundhedsplan for Københavns Kommune (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
10Forslag til beslutning om, at der gives en redegørelse for sundhedstilstanden blandt københavnerne (Stillet af Lars Hutters, SOL)( Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
11Udbudsaftale vedrørende offentlige begravelser (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
12Oversigt over løbende/kommende sager (Indstillingen udsendt med dagsordenen for mødet den 23. oktober 2000)
13Eventuelt