12. Eventuelt

Beslutning

Der var intet at bemærke under punktet.