1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Inden mødet holdt professor Morten Grønbæk et oplæg om dagsordenspunkt 3 om årsrapport om sundhed og luftforurening samt ekspertgruppens anbefalinger for Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget også deltog.

Mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget begyndte kl. 14:30 og sluttede kl. 17:00.

Borgmester Sisse Marie Welling (F) orienterede om, at Simon Strange (A) er tilbage fra orlov og at Tue Hækkerup (A) derfor er trådt ud af udvalget.

Borgmesteren orienterede om, at Carl Christian Ebbesen (O) havde meldt afbud og at Finn Rudaizky (O) deltog som stedfortræder.

Borgmesteren orienterede om, at Ældrerådet havde anmodet om foretræde i forbindelse med dagsordenspunkt 9. Under foretrædet ville formand Kirsten Nissen og næstformand Pia Weise deltage. Borgmesteren foreslog, at foretrædet blev godkendt.

Dagsordenen og embedsmandslisten blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

Tommy Petersen (B) deltog ikke under behandlingen af dagsordenpunkt 2.
Trine Madsen (A) var forsinket pga. arbejde, og deltog derfor først på udvalgsmødet fra kl. 15.45 og ikke under behandling af dagsordenpunkt 1, 2 og 3.

Mødet blev afviklet virtuelt med fysisk deltagelse af Allan Mylius Thomsen (Ø).