8. Koncept for Årets Fællesskabspris 2021 (2021-0054059)

Udvalget orienteres om Årets Fællesskabspris 2021, og skal vælge et medlem til bedømmelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget:

1. at udvalget tager orientering om Årets Fællesskabspis 2021 til efterretning.
2. at udvalget vælger en repræsentant til at deltage i bedømmelsesudvalget for udvælgelse af prisvinderne.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2017 uddelt Årets Fællesskabspris. I 2019 blev der indført en ekstra pris, Årets Spirepris, som uddeles til et nyt og lovende initiativ. I år uddeles begge priser fredag 24. september, som også er datoen for ”Frivillig Fredag” - en årlig landsdækkende fejring af frivillighed. Prisuddelingen omfatter begge priser og går samlet set under betegnelsen Årets Fællesskabspris.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal udpege en repræsentant, der sammen med sundheds- og omsorgsborgmesteren, deltager i bedømmelsesudvalget for Årets Fællesskabspris 2021.

Løsning

Årets Fællesskabspris er en prisuddeling som hylder frivillige fællesskaber, der gør en forskel for københavnernes sundhed og de ældres livskvalitet. Samtidig sætter Årets Fællesskabspris fokus på værdien af samarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og frivillige fællesskaber, der er forankret i det københavnske civilsamfund.

Der uddeles to priser: Årets Fællesskabspris, som uddeles til et relativt veletableret frivilligt fællesskab, samt Årets Spirepris, som uddeles til et nyt og lovende, frivilligt fællesskab. I 2020 gik Årets Fællesskabspris til Svireklubberne ved Københavns Stadsarkiv, mens Årets Spirepris gik til indsatsen ”Flere seniorer i idrætsforeninger”, som er et nyetableret samarbejde mellem Københavns Kommune og seks idrætsforeninger. De indstillede fællesskaber, samt vinderne af Årets Fællesskabspris 2020, kan ses i en film om prisen på hjemmesiden: Prisvinderne (kk.dk).

Konceptet for uddelingen af Årets Fællesskabspris 2021 bygger på erfaringer fra tidligere år, herunder erfaringerne med at tilpasse prisuddelingen til situationen med COVID-19 i 2020 (Bilag 1).

Åben indstilling af kandidater og afgivelse af stemmer
Via www.faellesskabsprisen.kk.dk er det muligt for alle borgere både at indstille og stemme på kandidater til Årets Fællesskabspris.

Fra medio maj til medio juni 2021 er der åbent for indstillinger af kandidater, og i perioden ultimo juni til ultimo juli kan der stemmes på de indstillede kandidater. De otte indstillede fællesskaber, som får flest stemmer via hjemmesiden, nomineres til Årets fællesskabspris, mens Årets Spirepris kan uddeles til alle indstillede samarbejder.

Bedømmelsesudvalget

Modtagerne af Årets Fælleskabspris og Spireprisen vælges af et bedømmelsesudvalg, der er bestående af sundheds- og omsorgsborgmesteren som formand, et medlem udpeget af Sundheds- og Omsorgsudvalget, en repræsentant fra Københavns Kommunes Ældreråd, repræsentanter fra civilsamfundet samt repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Bilag 2).

I denne indstilling anmodes udvalget om at udpege et medlem til bedømmelsesudvalget i 2021. I årene 2018-2020 har udvalget udpeget Simon Simonsen (A) til at deltage i bedømmelsesudvalget.
Medlemmerne af bedømmelsesudvalget modtager en beskrivelse af de indstillede, frivillige fællesskaber og indkaldes til et årligt møde, hvor bedømmelsesudvalget udvælger de endelige modtagere af priserne. Bedømmelsesudvalget inviteres desuden til prisuddelingen, der afholdes i Festsalen på Københavns Rådhus.

Vinderne af de to priser kåres på baggrund af følgende kriterier:

• Det frivillige fællesskab viser nye veje – til samarbejde på tværs.
• Det frivillige fællesskab har skabt en værdi for alle parter.
• Det frivillige fællesskab får borgernes ressourcer i spil.
• Det frivillige fællesskab understøtter borgernes frihed, tryghed og deltagelse.

Vinderen af Spireprisen skal ikke leve op til alle kriterier, men fællesskabet skal udvise potentiale til at kunne dette med tiden.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling, sætter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gang i processen med kommunikation, indsamling af indstillinger og udvælgelse af kandidater til Årets Fællesskabspris 2021. I den forbindelse indkaldes bedømmelsesudvalget, herunder Sundheds- og Omsorgsudvalgets valgte repræsentant, til et møde i september (uge 37).

Diverse

Katja Kayser

Helle Schnedler

Beslutning

Punktet blev udskudt til behandling på kommende udvalgsmøde.