Mødedato
22-04-2021 14:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Orientering om aktuel situation på sundheds- og omsorgsområdet i relation til COVID-19

3

Årsrapport og ekspertgruppeanbefalinger 2020 for indsatsen ”Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København” (2021-0069625)

4

Resultater af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser fra 2020 (2021-0035343)

5

Temadrøftelse om fremtidens plejehjem med fokus på bæredygtigt byggeri (2021-0061407)

6

Evaluering af hjemtagning af specialiseret rehabilitering (2021-0067767)

7

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen (2021-0027291)

8

Koncept for Årets Fællesskabspris 2021 (2021-0054059)

9

2. behandling af budget 2022 (2020-0806291)

10

Takster 2022 (2021-0081112)

11

Orientering

12

Eventuelt