Mødedato
20-05-2021 15:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Orientering om aktuel situation på sundheds- og omsorgsområdet i relation til COVID-19

3

Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien målrettet kommunens indsatser for ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap (2021-0101305)

4

Udbud af kørsel ifm. madudbringning (2021-0087635)

5

Strategi for almene aktivitetscentre: Aktive fællesskaber - gennem hele livet (2021-0126027)

6

Modernisering af Peder Lykke Centret (2021-0061411)

7

Aftale om den videre drift af Håndværkerforeningens Plejehjem (2021-0061422)

8

Godkendelse af midtvejsstatus for integrationspolitikken (2021-0118951)

9

Temadrøftelse om velfærdsteknologi på plejehjem (2021-0075538)

10

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021 (2021-0079576)

11

1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 (2021-0121651)

12

Medlemsforslag om de sundhedsgavnlige effekter ved bordtennis

13

Medlemsforslag om bydækkende analyse af fremkommelighed for gangbesværede borgere og besøgende i Københavns kommune

14

Orientering

15

Eventuelt