UdvalgMødedato
SOU19-06-2000 16:00

SOU Åben dagsorden

PunktTitel
1Meddelelser
2Styrkelse af sags- og økonomistyringsfunktionen (Fortsat behandling fra mødet den 8. juni 2000)
3Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. maj 2000)
4I/S KOROVA
5Redegørelse om indførelse af økologiske fødevarer som forsøg på 2 af Sundhedsforvaltningens institutioner
6Udbudsaftale vedrørende offentlige begravelser
7Folkesundhedsplan for Københavns Kommune (Fortsat behandling fra mødet den 10. april 2000)
8Forslag til beslutning om, at der gives en redegørelse for sundhedstilstanden blandt københavnerne (Stillet af Lars Hutters, SOL) (Fortsat behandling fra mødet den 10. april 2000.)
9Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Stockholms Lens Landsting vedr. det forebyggende sundhedsarbejde
10 Høring om Københavns Kommunes samarbejdspolitik med frivillige og almennyttige organisationer om løsning af sociale opgaver
11Forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune (status)
12Høringssvar vedr. anvendelse af Den Brune Kødby
13Orientering om status vedrørende aftale mellem H:S og Sundhedsforvaltningen om færdigbehandlede hospitalsindlagte
14Opgørelse over henholdsvis indlagte patienter godkendt til plejehjem og antal ledige ældreboliger
15Ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune
16Redegørelse om etablering af en uddannelsespc-ordning for medarbejderne i Københavns Kommune
17Besvarelse af Socialministeriets bemærkninger til Beretning om revision af Københavns Kommunes regnskab 1998 på visse dele af det sociale område (folkepension)
18Besvarelse af revisionsprotokollat nr.2/99 af 17. april 2000 om revision af Københavns Kommunes regnskab 1999 på boligstøtteområdet (boligydelse)
19Besvarelse af revisionsprotokollat nr. 3/99 af 17. april 2000 om revisionen af Københavns Kommunes regnskab 1999 på visse dele af det sociale område (folkepension)
20Godkendelse af regnskab 1998 og 1999 for 5 stiftelser og af den fremtidige revision af regnskaber for stiftelserne
21Evaluering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde- og arbejdsform
22Oversigt over løbende/kommende sager
23 ingen titel