Mødedato
18-03-2021 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Orientering om aktuel situation på sundheds- og omsorgsområdet i relation til COVID-19

3

Høring af ny international strategi for Københavns Kommune (2021-0061185)

4

Godkendelse af tilsynspolitik og tilsynskoncept for 2021 (2021-0034898)

5

Oversigt over modtagne klager på ældreområdet (2021-0032849)

6

Budgetnotat om bedre trivsel og fokus på styrkelse af fysisk og mental sundhed under og efter COVID-19-pandemien (2019-0234328)

7

Opfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar og 1. behandling af effektiviseringsbidrag til budget 2022 (2021-0076505)

8

Godkendelse af regnskab 2020 (2020-0892563)

9

Overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021 (2021-0063821)

10

Orientering

11

Eventuelt