4. Orientering

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsborgmesteren orienterede om materiale vedlagt punktet.