1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 17:15.
Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) orienterede om at Trine Madsen (A) og Simon Simonsen (A) havde meddelt afbud, samt at Carl Christian Ebbesen (O) og Niko Grünfeld (Frie Grønne – Danmarks Nye Venstrefløjsparti) deltog digitalt.
Dagsordenen og embedsmandslisten blev godkendt med ovenstående bemærkninger.